Vitme Lead Screw T16 Bước 4

0 Orders
#MZ681
In stock
135,000

Mô tả

Vitme Lead Screw T16 Đủ Size Giá Đã Bao Gồm Đai Ốc

Vitme Lead Screw T16  300mm : 135.000

Vitme Lead Screw T16  400mm : 155.000

Vitme Lead Screw T16  500mm : 175.000

Vitme Lead Screw T16  600mm : 190.000

 

 

Top
Call Now Button