Ốc Đồng Chìm M3 Nhiều Size

491 Orders
#MZ062
In stock
500

Mô tả

Ốc Đồng Chìm M3 Nhiều Size

Ốc Đồng Chìm M3 Đủ Size

M3 * 12-5 : 700 / 1 con
M3 * 10-5 : 500 / 1 con
M3 * 8-5   : 500 / 1 con
M3 * 6-5   : 500 / 1 con
M3 * 5-5   : 500 / 1 con
M3 * 4-5   : 500 / 1 con

Dùng Nhiều cho máy in 3d làm ốc chìm để bắt ốc

Top
Call Now Button