Ethernet Shield W5100

4 Orders
#AA009
In stock
105,000

Mô tả

Ethernet Shield W5100

Arduino Ethernet Shield sử dụng chip W5100 cho tốc độ và khả năng kết nối ổn định nhất, bộ thư viện đi kèm và phần cứng với cách kết nối dễ dàng

chỉ phát triển cho board Arduino UNO MEGA 2560 1280 328

Top
Call Now Button