CNC Shield V4

3 Orders
#AA203
In stock
85,000

Mô tả

CNC Shield V4

cnc shield v4 thường dùng trong laser kết hợp với board nano va step driver
dùng trong laser kết hợp với phần mềm BenBox rất dễ sử dụng

Top
Call Now Button