Cảm Biến Tiềm Cận THGS LJ18A3-16-Z/BX 16MM

3 Orders
THGS LJ18A3-8-Z/BX 8mm Approach Sensor NPN NO Switch DC 6-36V
#MZ013
In stock
75,000

Mô tả

Cảm Biến Tiềm Cận THGS LJ18A3-16-Z/BX 16MM

 

 

 

 

 

Top
Call Now Button