Bạc Đạn V Bánh Xe Openbuilds Small

80 Orders
#BD018
In stock
20,000

Mô tả

Bạc Đạn V Bánh Xe Openbuilds Small

Bạc Đạn V Bánh Xe Openbuilds dùng chạy trên ray nhôm định hình V 2020 hoặc nhôm 2040 cho máy in 3D

Thường 1 máy in 3D dùng 9 cái


Top
Call Now Button