Vitme Lead Screw SFU1204 Đủ Size

10 Orders
#VT024
In stock
320,000

Mô tả

Vitme Lead Screw SFU1204 Đủ Size Đã Bao Gồm Đai Ốc

Vitme SFU1204   For BK- BF10 250mm : 320.000

Vitme SFU1204   For BK- BF10 300mm : 330.000

Vitme SFU1204   For BK- BF10 350mm : 340.000

Vitme SFU1204   For BK- BF10 400mm : 350.000

Vitme SFU1204   For BK- BF10 450mm : 360.000

Vitme SFU1204   For BK- BF10 500mm : 370.000

Vitme SFU1204   For BK- BF10 550mm : 380.000

Vitme SFU1204   For BK- BF10 600mm : 390.000

Vitme SFU1204   For BK- BF10 650mm : 400.000

Vitme SFU1204   For BK- BF10 700mm : 410.000

Vitme SFU1204   For BK- BF10 750mm : 420.000

Vitme SFU1204   For BK- BF10 800mm : 430.000

Vitme SFU1204   For BK- BF10 850mm : 440.000

Vitme SFU1204   For BK- BF10 900mm : 450.000

Vitme SFU1204   For BK- BF10 950mm : 460.000

Vitme SFU1204 For BK- BF10 1000mm : 470.000

Hình ảnh có liên quan

 

Top
Call Now Button