Vitme Lead Screw T8 Đủ Size Bước 2 và 8

45 Orders
#3C170
In stock
50,000

Mô tả

Vitme Lead Screw T8 Đủ Size Đã Bao Gồm Đai Ốc Bước 8

Vitme Lead Screw T8 – 300MM   :  50.000

Vitme Lead Screw T8 – 400MM   :  65.000

Vitme Lead Screw T8 – 500MM   :  85.000

Vitme Lead Screw T8 – 600MM   :  105.000

Vitme Lead Screw T8 – 1000MM :  150.000

Vitme Lead Screw T8 – 1500MM :  210.000

Vitme Lead Screw T8 – 2000MM :  250.000

 

 

 

Top
Call Now Button