Ốc Đồng Chìm M4 – M5

0 Orders
#MZ577
In stock
1,000

Mô tả

Ốc Đồng Chìm M4 – M5

Ốc Đồng Chìm M4 – M5 Đủ Size

M4 * 6.3 – 5 : 1000 / 1 con

M4 * 6.3 – 10 : 1500 / 1 con

M4 * 6.3 – 15 : 2000 / 1 con


M5 * 7.3 – 5  : 1500 / 1 con

M5 * 7.3 – 10 : 2000 / 1 con

M5 * 7.3 – 15 : 2500 / 1 con

 

 

 

 

Top
Call Now Button