Ổ Bi Trượt LMK16LUU 16mm

0 Orders
#MZ169
In stock
75,000
Hỗ Trợ

Mô tả

Ổ Bi Trượt LMK16LUU 16mm

ID : 16MM

OD : 28MM

Total Length : 70MM