Mạch Tăng và Giảm Áp 12-24VDC 5A

0 Orders
#MMN09
In stock
150,000

Mô tả

Mạch Tăng và Giảm Áp 12-24VDC 5A

DC-DC Boost Buck Converter 12V 24V Constant Output Voltage Regulator 5A Power Step-Up Step-down Convertor Volt Regulating Module

Mạch Tăng và Giảm Áp 12-24VDC 5A

Điện Áp Vào  : 6 ~ 35V DC

Điện Áp Ra : 1 ~ 35V DC

Dòng Điện Đầu Ra Tối Đa : 5A

Top
Call Now Button