Long Đền Nhựa 9×5 Đủ Size

40 Orders
#MZ212
In stock
700

Mô tả

Long Đền Nhựa 9×5 Đủ Size

OD : 9mm ; ID : 5mm ; Độ Dài

Bảng giá tính Theo Con

Φ9 * 5 * 3  = 700
Φ9 * 5 * 4  = 700
Φ9 * 5 * 5  = 700
Φ9 * 5 * 6  = 700
Φ9 * 5 * 7  = 700
Φ9 * 5 * 8  = 1000
Φ9 * 5 * 9  = 1000
Φ9 * 5 * 10 = 1000
Φ9 * 5 * 12 = 1000
Φ9 * 5 * 15 = 1000
Φ9 * 5 * 18 = 1000
Φ9 * 5 * 20 = 1000
Φ9 * 5 * 25 = 1000

Tags

Top
Call Now Button