Leonardo R3 + Micro USB Cable

1 Orders
#AA151
In stock
130,000

Mô tả

Leonardo R3 + Micro USB Cable

Leonardo R3 + Micro USB Cable:

 • đó là một 100% cho Arduino pro micro tương thích hội đồng quản trị.
 • Chip: atmega32u4
 • Hội đồng quản trị chế độ: lednardo R3
 • Tần số hoạt động: 16 mhz
 • Làm việc điện áp: 5V
 • điện áp đầu vào: 7-12v
 • Io kỹ thuật số cổng: 20
 • PWM kênh: 7
 • đầu vào tương tự: 12
 • Tối đa hiện tại của 5V digital/analog cổng: 40mA
 • Tối đa hiện tại của 3,3 v digital/analog cổng: 50 ma
 • Bộ nhớ flash: 32 kb( atmega32u4) trong đó 4 kB sử dụng bởi bộ nạp khởi động
 • SRAM: 2,5 kb( atmega32u4)
 • Eeprom: 1 kb( atmega32u4)
 • Net tweight: 18 g
 • Gói trọng lượng: 28 g
 • Màu: như thể hiện trong hình ảnh
 • Gói nội dung:
  • 1x cho Arduino mô-đun
  • 1x usb cáp
Top
Call Now Button