Điện Trở Nhiệt 12V 40W Reprap Cartridge Heater

14 Orders
#3B164
In stock
20,000

Mô tả

Điện Trở Nhiệt

Điện Trở Nhiệt 12V 40W Reprap Cartridge Heater

Sản Phẩm Bán Chạy

Sản Phẩm Tương Tự

Top
Call Now Button