Đệm Openbuilds V-SLot 5.1mm Thickness 3mm to 40mm

198 Orders
#3C225
In stock
1,000

Mô tả

Đệm Openbuilds V-SLot 5.1mm Thickness 3mm to 40mm

Kích Thước : ID: 5.1mm – OD: 10mm

giá được tính theo từng con

3mm  = 1000
6mm  = 1200
9mm  = 1300
10mm = 1300
15mm = 1500
20mm = 1800
25mm = 2000
30mm = 2200
35mm = 2300
40mm = 2500

Tags

Top
Call Now Button