CNC Shield V3

4 Orders
#AA153
In stock
30,000

Mô tả

CNC Shield V3

CNC Shield V3 Engraving Machine Là Board dùng để điều khiển động cơ bước có thể mua thêm step driver A4988

Top
Call Now Button