Cảm Biến Theo Dõi TCRT5000 Module Smart Car

0 Orders
#AB071
In stock
30,000

Mô tả

Cảm Biến Theo Dõi TCRT5000 Module Smart Car

TCRT5000 IR reflex Tracking Sensor Module Smart Car
cảm biến theo dõi, dò đường dành cho xe thông minh

Top
Call Now Button