Cảm Biến Phát Hiện Chướng Ngại Vật TCRT5000

0 Orders
#AB070
In stock
30,000

Mô tả

Cảm Biến Phát Hiện Chướng Ngại Vật TCRT5000

TCRT5000 Infrared Reflective Photoelectric Switch

Top
Call Now Button