Cảm Biến Nhiệt Độ Và Độ Ẩm DS18B20 Digital

0 Orders
#AB084
In stock
40,000

Mô tả

Cảm Biến Nhiệt Độ Và Độ Ẩm DS18B20 Digital

DS18B20 Digital Temperature Sensor Module + Cable

Top
Call Now Button