Cảm Biến Nhiệt Độ Và Độ Ẩm DHT22

1 Orders
#AB059
In stock
60,000

Mô tả

Cảm Biến Nhiệt Độ Và Độ Ẩm DHT22

DHT22/AM2302 Digital Temperature & Humidity Sensor

Top
Call Now Button