Cảm Biến Nhiệt Độ Và Độ Ẩm DHT21/AM2301

11 Orders
#NB011
In stock
72,000

Mô tả

Cảm Biến Nhiệt Độ Và Độ Ẩm DHT21/AM2301

DHT21/AM2301 Capacitive Digital Temperature & Humidity Sensor

Top
Call Now Button