Cảm biến Nhiệt MK8 Với Ống Đồng

7 Orders
#3B204
In stock
20,000

Mô tả

Cảm biến Nhiệt MK8 Với Ống Đồng

Được dùng để gắn vào khối nhôm của đầu MK8 và không dùng được cho bàn in vì kích thước cảm biến nhiệt mk8 lớn hơn bình thường

 

 

Top
Call Now Button