Cảm Biến Nhiệt Độ DS18B20 Chống Nước Audio Jack

0 Orders
#AB042
In stock
45,000

Mô tả

Cảm Biến Nhiệt Độ DS18B20 Chống Nước Audio Jack

DS18B20 Thermal Probe with 3.5mm Audio Jack

Top
Call Now Button