Cảm Biến Nhiệt Độ HT-NTC100K

8 Orders
#MZ361
In stock
30,000

Mô tả

Cảm Biến Nhiệt Độ HT-NTC100K

Model : B3950

Chịu được nhiệt độ 320 độ C

Tags

Top
Call Now Button