Cảm Biến Khí Gas MQ8

1 Orders
#AB052
In stock
60,000

Mô tả

Cảm Biến Khí Gas MQ8

MQ-8 Hydrogen Gas Sensor Module H2 Alarm Detection
Cảm Biến Khí Gas MQ8 sử dụng để cảm biến khí gas trong môi trường. Cảm biến có độ nhạy cao khả năng phản hồi nhanh, độ nhạy có thể điều chỉnh được bằng biến trở.

Top
Call Now Button