Cảm Biến Dòng ACS712 5A

1 Orders
#AB077
In stock
40,000

Mô tả

Cảm Biến Dòng ACS712 5A

ACS712 5A Range Current Sensor Module
Cảm biến dòng điện ACS712 5A IC ACS 712 là một IC cảm biến dòng tuyến tính dựa trên hiệu ứng Hall.
THÔNG TIN CHI TIẾT

Top
Call Now Button