Bạc Đạn 685ZZ Ball Bearing

0 Orders
#BD016
In stock
10,000
Hỗ Trợ

Mô tả

Bạc Đạn 685ZZ Ball Bearing

Bạc Đạn 685ZZ Ball Bearing

Kích Thước :

ID : 5mm

OD : 11mm

H : 5mm