Arduino UNO R3 + USB Cable

13 Orders
#AA001
In stock
100,000

Mô tả

Arduino UNO R3 + USB Cable

UNO R3 mega328p atmega16u2

Arduino UNO R3

– ARDUINO UNO R3 là sản phẩm thiết kế bởi ARDUINO.CC, là phiên bản cho người muốn tiếp cận với vi điều khiển 1 cách nhanh chóng và thuận tiện
– Sử dụng Chip Nạp ATMEGA16U2 giá cao hơn phiên bản dùng CH340G
– Driver sử dụng ATMEGA16U2 tốc độ và sự ổn định cao hơn CH340G. Tuy nhiên, việc mới tiếp cận, CH340 là ưu thế để cho người mới dùng.
– Xem phiên bản sử dụng CH340G
 

Microcontroller: ATmega328
Operating Voltage: 5 V
Input Voltage: 5 – 12 V
Digital I/O Pins: 14 (of which 6 provide PWM output)
Analog Input Pins: 6
DC Current per I/O Pin: 40 mA
Flash Memory: 32 KB (of which 0.5 KB used by bootloader)
SRAM 2 KB
EEPROM: 1 KB
Clock Speed: 16 MHz
Top
Call Now Button